Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad Uppdaterad

Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2015 lämna förslag om att höja taket i arbetslöshetsförsäkringen från dagens 680 kronor per dag till 910 kronor per dag de första 100 dagarna av ersättningsperioden och 760 kronor där efter.

– Taket i a-kassan har urholkats under många års tid. Som det ser ut nu så är det få som kommer upp i en inkomstrelaterad försäkring.

– Jag är mycket glad över att regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, i dag kan föreslå ett höjt tak i a-kassan, som kommer att innebära en förbättring för löntagare mellan två olika jobb, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

För att ersättning ska kunna lämnas med ett högre belopp under inledningen av ersättningsperioden behöver ändringar göras i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsmarknadsdepartementet kommer därför i dag att remittera en promemoria med lagförslag. Det föreslås i budgetpropositionen ingen ändring av nuvarande avtrappning av ersättningsnivån från 80 procent till 70 procent efter 200 dagar och avtrappningen till 65 procent efter 300 dagar. Förslagen kommer att ingå i budgetpropositionen för 2015 och föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.