Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson deltar den 28 oktober på miljörådet i Luxemburg

Publicerad Uppdaterad

En av de centrala frågorna på dagordningen är antagandet av rådsslutsatser om klimat inför COP 20.

EU:s miljöministrar kommer också att föra en debatt om EU-kommissionens förslag till ändring av flera av EU:s direktiv om avfall. Vidare väntas miljörådet anta slutsatser inför den 20:e sessionen i partkonferensen (COP 20) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) respektive det tionde partsmötet för Kyotoprotokollet som äger rum i Lima, Peru den 1-12 december.

Miljörådet ska även anta slutsatser om miljöanpassning av EU:s strategi för tillväxt och jobb (Europa 2020) och förgröning av den europeiska terminen. Rådsslutsatserna är miljörådets bidrag till den halvtidsöversyn av EU2020-strategin som pågår.

Klimat- och miljöministern kommer dessutom att ha bilaterala möten med miljöministrar från andra länder. Hon kommer också under dagen att träffa representanter från Green Growth Group, ett initiativ med fjorton länder som skapats för att verka för en mer ambitiös europeisk klimatpolitik.