Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Luxemburg

Publicerad Uppdaterad

Tisdagen den 14 oktober deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Luxemburg. Vid mötet ska ministrarna bland annat diskutera och anta slutsatser gällande behovet av ökade investeringar i EU, få en lägesrapport om betalningsanslagen i EU:s budget och diskutera ett förslag till ändringar i energiskattedirektivet, ett led i arbetet med att uppnå EU:s klimat- och energipolitiska mål.