Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte och allmänna rådet i Luxemburg

Publicerad Uppdaterad

Utrikesminister Margot Wallström deltar på rådsmötet för utrikesfrågor måndagen den 20 oktober. På dagordningen står bland annat ebolakrisen och EU:s agerande, den senaste utvecklingen i Ukraina, i Syrien och i Irak. Även fredsprocessen i Mellanöstern och då särskilt situationen i Gaza kommer att behandlas.

Därefter deltar utrikesministern i Allmänna rådets möte tisdagen den 21 oktober. Vid mötet ska ministrarna bland annat diskutera slutsatser inför Europeiska rådet om förslag till ett klimat- och energiramverk för perioden år 2020-2030 samt följa upp Europeiska rådets strategiska dagordning på områdena frihet, säkerhet och rättvisa.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.