Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Miljöforskningsberedningen presenterar bok om miljöpolitikens spelplan

Publicerad Uppdaterad

I dag överlämnar de tolv forskarna i Miljöforskningsberedningen en gemensamt skriven bok till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Boken heter ”Miljöpolitikens spelplan” och har skrivits med syftet att skapa en djupare förståelse om de kvalitativa framsteg som krävs inom det miljöpolitiska fältet.

I boken analyseras och diskuteras miljöpolitikens föränderliga spelplan, dess framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer samt förutsättningarna för att utforma en handlingskraftig och verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter, nationellt såväl som internationellt.

- Vi i miljöforskningsberedningen hoppas att boken ska kunna bidra till den miljöpolitiska diskussionen och utformningen av framtidens miljöpolitik, säger beredningens huvudsekreterare Anders Turesson.

- Miljöpolitiken måste stå på en fast grund av vetenskap och kunskap. Rapporten är därför ett värdefullt inspel till den process vi nu är inne i med att utforma en effektiv miljöpolitik inför framtiden. Dessa forskare representerar tillsammans inte bara en betydande vetenskaplig tyngd utan också en stor bredd i fråga om forskningsfält och perspektiv. Detta är en orsak till att rapporten är speciell. Kontakten och dialogen med forskarsamfundet är mycket viktig och något som jag som klimat- och miljöminister vill fortsätta utveckla, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Miljöforskningsberedningen inrättades 2012 som en arena för dialog mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Genom att arrangera möten, seminarier och ta initiativ till utredningar har beredningen bidragit med vetenskaplig kunskap för det miljöpolitiska arbetet samt till en klargörande debatt inom olika områden. Den tidigare miljöministern Lena Ek var ordförande för beredningen.

Miljöforskningsberedningens forskare är: Christian Azar, Professor i Energi och miljö; Göran Finnveden, Professor i miljöstrategisk analys; Kerstin Johannesson, Professor i marin ekologi; Olof Johansson-Stenman, Professor i nationalekonomi; Anna Ledin, Professor i Vattenreningsteknik; John Munthe, Forskningschef vid IVL; Annika E Nilsson, Senior Research Fellow vid Stockholm Environment Institute; Annika Nordin, Professor i skoglig ekofysiologi; Johan Rockström, Professor i naturresurshushållning; Henrik Smith, Professor i zooekologi; Sverker Sörlin, Professor i miljöhistoria; Marie Vahter, Professor i miljömedicin; samt Anders Turesson, Huvudsekreterare i beredningen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.