Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Minskade torskkvoter för Östersjön

Publicerad · Uppdaterad

Idag beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön för 2015. Beslutet innebär minskade kvoter för både östra och västra beståndet av torsk.

- Efter svåra förhandlingar har vi lyckats nå en överenskommelse som innebär ett mer hållbart fiske i Östersjön. Givetvis krävs det ytterligare åtgärder, men vi tar nu viktiga steg mot att uppfylla de mål som satts upp inom ramen för EU:s nya fiskeripolitik, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht efter sitt första rådsmöte.

Rådet beslutade bland annat följande kvoter:

  • Torsk i västra Östersjön om 15 900 ton, dvs. en sänkning med 6,5 procent
  • Torsk i östra Östersjön om 51 429 ton, dvs. en sänkning med 22 procent
  • Sill i västra Östersjön om 22 220 ton, dvs. en ökning med 12 procent
  • Sill i centrala Östersjön om 163 451 ton, dvs. en ökning med 45 procent
  • Sill i Bottenviken och Bottenhavet om 158 470 ton, dvs. en ökning med 15 procent
  • Skarpsill i Östersjön om 213 581 ton, dvs. en minskning med 11 procent.
  • Rödspätta i Östersjön om 3 409 ton, dvs. en oförändrad kvot.
  • Lax i Östersjön om 95 928 st., dvs. en minskning med 10 procent

- Utgångspunkten för flera Östersjöländer var oförändrade kvoter för torsk i Östersjön, vi är därför glada över att vi lyckades påverka slutresultatet i en mer hållbar riktning, säger landsbygdsminister Sven- Erik Bucht.

Från och med 2015 införs också den så kallade landningsskyldigheten i Östersjön som innebär att ingen fisk får kastas överbord utan all fångst måste föras i land.

- Alla fångster räknas till skillnad från tidigare år av från kvoten. Beslutet utgör således en större kvotsänkning för torskbestånden i Östersjön än vad procentsiffran ger uttryck för, säger landsbygdsminister Sven- Erik Bucht.

Kontakt

Sam Assadi
Presskontakt hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00