Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Ny statssekreterare i Miljödepartemtentet

Regeringen har på sitt första sammanträde utsett Göran Enander till statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson. Enander har en bakgrund som generaldirektör och kommer närmast från Vetenskapsrådet. Han kommer att arbeta med de frågor som klimat- och miljöministern ansvarar för.

- Göran har lång och bred erfarenhet från organisationer och statsförvaltning inom miljöområdet. Han har varit engagerad i miljöpartiets politik under den senaste tiden. Det känns därför som ett eminent val av statssekreterare, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Göran Enander har lång erfarenhet av att arbeta med miljö- och skogsvårdsfrågor. Han har bland annat varit generaldirektör för Skogsstyrelsen (2003-2008) och ordförande i Naturskyddsföreningen (1998-2000). Han har också arbetat många år inom länsstyrelser i olika befattningar. Det senaste året har Enander varit förvaltningschef på Vetenskapsrådet. Göran Enander har även arbetat i Miljödepartementet tidigare då han var planeringschef i departementet 2001-2002.

Göran Enander är född 1955 i Gällstad i Ulricehamns kommun. Han har en fil.kand. från Hälso- och miljövårdslinjen vid Umeå Universitet.