Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Nya statssekreterare i Statsrådsberedningen

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag utsett Emma Lennartsson till statsministerns statssekreterare i Statsrådsberedningen.

Regeringen har även utsett Hans Dahlgren, Mats Andersson och Per Ängquist till statssekreterare i Statsrådsberedningen.

Hans Dahlgren ansvarar för utrikesfrågor och EU-frågor.

Mats Andersson och Per Ängquist är statssekreterare i samordningskansliet på Statsrådsberedningen.

Tidigare statssekreterare i Statsrådsberedningen har i dag entledigats från sina tjänster.