Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad samverkan för att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att delta i bekämpning av Ebolautbrottet

Publicerad Uppdaterad

Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjukvårdspersonal att delta i hjälpinsatser i Västafrika. En nyckel i arbetet är samverkan, inte minst mellan svenska staten och landstingen.

- Situationen i Västafrika är oroande. Det är viktigt att vi nu har en nära samverkan så att Sverige kan bidra mer. Den senaste veckan har vi haft mycket goda samtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

- Den som vill hjälpa till ska kunna göra det i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Landstingen har en nyckelroll. De signaler som skickas ut i verksamheterna är därför mycket viktiga. Samtidigt arbetar Socialstyrelsen intensivt med hur man på olika sätt kan underlätta för den som vill delta, säger Gabriel Wikström.

- Vi ser en mycket tragisk situation i västra Afrika och vill förstås solidariskt ställa upp med hjälp på de sätt vi kan. Vi vet att det finns många människor runt om i sjukvården som vill erbjuda sin hjälp. De signaler vi får från landstingen är att de vill göra det så lätt som möjligt att kunna ge denna hjälp, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

- Landstingen har därför bett oss inom SKL att stödja dem i detta arbete med råd både vad gäller arbetsgivarrollen men också med samordning för att se till att den svenska vården kan samarbeta för att ge varandra stöd när personal nu lånas ut till myndigheternas insatser i Afrika, säger Anders Knape.

För att effektivisera arbetet har en samverkansgrupp på myndighetsnivå bildats. I den ingår Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också leder gruppen. Gruppens uppgift är att kanalisera och hantera alla frågor som behöver lösas för att underlätta att hälso- och sjukvårdspersonal kan delta i insatser i Västafrika.

SKL har publicerat en vägledning om hälso- och sjukvårdspersonals villkor:

  • Information angående Ebolasituationen när svensk hälso- och sjukvårdspersonal åker ut (SKL:s webbplats)
  • Statsråd på denna sida som har entledigats

    Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

    Statsråd på denna sida som har entledigats

    Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.