Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen för 2015 lämna förslag om att inrätta ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

– Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Skolan ska vara ett föredöme i klimatfrågan och självklart ha energieffektiva lokaler. Regeringen satsar nu på att modernisera skollokalerna så att de främjar trygghet och lärande. Lokalerna ska vara bullerdämpande, ha god ventilation och vara tillgängliga för elever och personal med funktionsnedsättning, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Regeringen har för avsikt att ge Boverket, i samverkan med Skolverket och Energimyndigheten, i uppdrag att fördela ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

Satsningen riktar sig i första hand mot grundskolan och motsvarande skolformer och inbegriper även lokaler i direkt anslutning till skolan, såsom lokaler för förskoleklass. Även gymnasieskolans lokaler kan till del komma att omfattas.

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att 100 miljoner kronor avsätts för 2015 och beräknar 300 miljoner kronor per år för 2016–2018. Totalt omfattar satsningen därmed 1 miljard kronor under 2015–2018.

Kontakt

Caroline Kling
Presskontakt
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.