Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stöd till Syriens grannländer

Publicerad · Uppdaterad

Biståndsminister Isabella Lövin besöker Berlin den 28 oktober för att delta i en internationell konferens om flyktingkrisen till följd av kriget i Syrien.

Ladda ner:

Konferensen kommer att fokusera på flyktingkrisen i Syriens grannländer.

- Regeringen ser med stor oro på den humanitära situationen i Syrien och i dess grannländer, i synnerhet Libanon och Jordanien, som fått ta ett oproportionerligt stort ansvar. Det är därför som jag idag kan meddela att Sverige kommer att ge ett riktat stöd om 100 miljoner kronor till dessa länder, säger Isabella Lövin.

Stödet kommer att kanaliseras via specialiserade Världsbanksfonder.

Den stora strömmen flyktingar utgör en mycket stor påfrestning för Syriens grannländer. Libanon har till exempel tagit emot syriska flyktingar motsvarande 25 procent av landets befolkning.

Det humanitära läget i Syrien fortsätter att förvärras. I nuläget bedömer FN att 10,8 miljoner syrier är i behov av humanitärt stöd. Omkring 6,5 miljoner av dessa är av internflyktingar. Samtidigt har antalet flyktingar i grannländerna ökat till drygt 3,2 miljoner, varav mer än hälften är barn.

Sverige har som en av de större givarna till den humanitära responsen till Syrienkrisen bidragit med över 1,4 miljarder kronor i humanitärt och annat bistånd sedan krisens början. Hittills i år ligger siffran på omkring 465 miljoner kronor.

Stödet riktas främst till FN-organ, Rödakorsrörelsen och enskilda organisationer i det civila samhället. Utöver det riktade stödet är Sverige även en av världens största givare av icke-öronmärkt stöd till humanitära organisationer såsom UNHCR, UNICEF, OCHA och WFP.

Konferensen som hålls i Berlin leds av Tysklands utrikesminister Dr. Frank-Walter Steinmeier och FNs Högkommissarie för flyktingar Antonio Guterres.