Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Sverige bidrar med sjukvårdsinsatser i arbetet mot ebola i Västafrika

Regeringen har beslutat att bidra med ytterligare 100 miljoner kronor i humanitärt stöd till arbetet mot ebolautbrottet i Västafrika.

Ladda ner:

De nya pengarna ska användas för insatser genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB ska planera och genomföra sjukvårdsinsatser och samordna frivillig svensk sjukvårdspersonal. MSB ska också bidra med andra relevanta resurser som till exempel logistik.

- Sverige svarar nu på FN:s begäran om mer personal och andra resurser. Antalet smittade i Västafrika fördubblas varannan, var tredje vecka. Sverige har många kompetenta personer som vill och kan bidra på ett bra sätt till arbetet mot ebola. Det är viktigt att alla aktörer gör sitt yttersta. Ebola är nu en global säkerhetsfråga, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Förutom sjukvårdspersonal efterfrågas också material och personal som lastbilar och annan logistik, att bygga boende för internationella hjälparbetare, eller personal till de FN-ledda insatserna.

Det svenska humanitära stödet för att bekämpa ebolautbrottet uppgår nu till 239, 3 miljoner kronor.

- Det är många som vill hjälpa till och regeringen har nu fattat ett antal beslut för att höja Sveriges insatser. En nyckelfråga är att svensk personal som vill åka får ledigt och där tycker jag Sveriges kommuner och landsting nu har skickat mycket positiva signaler om att människor ska ges ledighet, säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.