Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Upphandlingsstödet i en ny myndighet

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i budgetpropositionen 2015 föreslagit inrättandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd från den 1 september 2015.

Regeringens förslag innebär att samtliga uppgifter som rör stöd, information och vägledning, inklusive bl.a. innovationsupphandling och miljökrav, som Konkurrensverket i dag ansvarar för överförs till en ny myndighet för upphandlingsstöd.

- Att lägga upphandlingsstödet i en ny fristående myndighet har flera fördelar jämfört med att låta stödet ingå i en befintlig myndighet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Ett effektivt upphandlingsstöd förutsätter, för att kunna nå ut till aktörerna, en synlig och tydlig organisation med bred och hög kompetens. Det innebär att verksamheten bör ha en oberoende ställning i förhållande till tillsynsverksamheten som Konkurrensverket ansvarar för.

Det finns ett arbetsrättsligt regelverk som reglerar hur anställningarna hanteras vid organisationsförändringar. Bestämmelserna i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd ska härvid beaktas. Det är upp till Konkurrensverket och den utredare som kommer att förbereda inrättandet av den nya myndigheten att hantera detta.

- Den nya myndigheten ska inrättas den 1 september 2015. I syfte att säkerställa den kompetens som byggts upp i den nuvarande organisationen ska myndigheten vara lokaliserad i Stockholm. Regeringen kommer snarast att tillsätta en organisationskommitté som får i uppdrag att genomföra bildandet av den nya myndigheten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.