Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Utökade insatser för att avhjälpa Ebolaepidemin

Idag tog regeringen flera beslut för att avhjälpa Ebolaepidemin i Västafrika. Bland annat får Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att underlätta för svensk sjukvårdspersonal att åka till områden som drabbats av Ebolautbrott.

- Mer sjukvårdspersonal behövs på plats och Sverige kan göra mer. Därför har vi idag tagit flera beslut för skyndsamt underlätta för svensk sjukvårdspersonal att vara på plats, säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.

Tidigare har regeringen avsatt totalt 145 miljoner i humanitärt stöd.

- Sverige fortsätter nu agera för att, tillsammans med omvärlden, stoppa smittspridningen och se till att de drabbade får vård. Ett kraftfullt och samordnat arbete av det internationella samfundet är avgörande för att nå framgång, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Socialstyrelsen samordnar

Socialstyrelsen ska samordna utökade resurser och eventuella insatser för evakuering av personer med misstänkt eller säkerställd Ebolainfektion. För att underlätta för svensk personal finns behov av utbildning. Socialstyrelsen ska därför inventera behov av sådana insatser och vid behov skyndsamt genomföra eller stödja genomförandet av dessa. Socialstyrelsen ska även lämna ekonomisk garanti för uppkomna kostnader i samband med en eventuell evakuering.

- Att vi kan erbjuda medicinskt evakuering från de drabbade områdena är en förutsättning för att rekryterad personal till hjälpinsatserna ska känna trygghet, säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.

- Vi följer nära utvecklingen och behovet av att skyndsamt fatta ytterligare beslut för att underlätta för personal att delta, fortsätter han.

Nya medel avsätts

Tolv miljoner kronor avsätts för Socialstyrelsen.