Ytterligare 400 miljoner till ebolabekämpning och humanitära kriser

Regeringen har idag beslutat att avsätta ytterligare 400 miljoner kronor från medel till utvecklingsbistånd i Afrika för extraordinära insatser mot ebolautbrottet (250 miljoner kronor) men även för de humanitära kriserna i Syrien, Irak och andra delar av världen (150 miljoner kronor).

Ladda ner:

Regeringen ser stora behov både vad gäller kampen mot ebola och humanitära krishärdar som Irak och Syrien. Mer än hundra miljoner människor i världen befinner sig i en ytterst utsatt situation och är i behov av humanitärt stöd.

-Regeringen vill se ett starkt FN i arbetet mot ebola. FN gör sitt samordnande arbete bra och vi vill ytterligare bidra till det. Dels vill vi stödja ekonomiskt, men det är också glädjande att Sverige, genom Anders Nordström kompetens och globala nätverk, kan bidra på det här centrala sättet i arbetet mot ebola, säger Isabella Lövin.

Genom beslutet i dag ger regeringen ytterligare upp till 250 miljoner till arbetet mot ebola. Stödet går bland annat till FNs samordnande roll och till insatser som görs av afrikanska organisationer. Det totala svenska stödet mot ebola uppgår med dagens beslut till 489 miljoner kronor. Sverige sekonderar också Anders Nordström, ambassadör för global hälsa, att arbeta tillsammans med FNs särskilde sändebud David Nabarro med att säkerställa fortsatt internationellt politisk engagemang och koordinering av resurser.

- Nyheternas strålkastarljus har skiftats något med anledning av ebolautbrottet. Det förändrar dock inte det faktum att det fortfarande pågår flera oerhört svåra kriser på andra håll i världen. Regeringen tar ett helhetsgrepp och ger stöd både mot ebola och till humanitära insatser där behoven finns, säger Isabella Lövin.