Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

42 substanser kan klassas som narkotika

Publicerad Uppdaterad

Socialdepartementet har idag fått en lista från Folkhälsomyndigheten med 42 substanser som myndigheten vill ska klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. En av dessa substanser är den beståndsdel i Spice, som omskrivits i medier den senaste tiden.

Innan regeringen kan ta ett beslut om att klassa de 42 substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara måste beslutet godkännas av EU-kommissionen. Kommerskollegium kommer därför få i uppdrag att begära EU-kommissionens tillstånd att klassa de föreslagna substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara.

– I uppdraget åt Kommerskollegium kommer Socialdepartementet att begära skyndsam hantering. Det innebär att behandlingstiden i EU-kommissionen kortas ner från tre månader till 10 dagar, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.