Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Kiruna

Publicerad Uppdaterad

Torsdagen den 6 november och fredagen den 7 november besöker kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Kiruna. Besöket i Kiruna är Alice Bah Kuhnkes första verksamhetsresa som minister. På programmet står bland annat besök på Sametingets kansli.

- Att ha en tät dialog med aktörer och människor som på olika sätt berörs av de politikområden jag ansvarar för är för mig en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb som kultur- och demokratiminister. Därför kommer jag att spendera en stor del av min arbetstid runt om i landet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Under torsdagen besöker ministern Norrbottens Medias mediehus i Kiruna för att informera sig om medieverksamheten i nordligaste Sverige.

Ministern besöker även Kulturskolan i Kiruna som i år fyller 65 år, för rundvandring och presentation av verksamheten.

Under fredagen besöker ministern Sametingets kansli för möte med bland andra Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

För intervjuförfrågan med Alice Bah Kuhnke vänligen kontakta presskontakt Hanna Lidström.

Fakta: Budgetsatsningar på musik- och kulturskolan samt Sametinget

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att sammanlagt 400 miljoner kronor ska avsättas under 2015-2018 för att bland annat stärka den kommunala musik- och kulturskolan. Bidraget ska möjliggöra sänkta taxor i kultur- och musikskolan. Regeringen avser även att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för musik- och kulturskolorna.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att Sametingets förvaltningsanslag förstärks permanent med 2 miljoner kronor per år, vilket innebär en höjning med cirka 5 procent. Förslaget träder i kraft 1 januari 2015.

Kontakt

Hanna Lidström
Presskontakt hos Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.