Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslut om kvoter för djuphavsfisket

Publicerad Uppdaterad

EU:s fiskeministrar har enats om fiskekvoter för djuphavsarter i Nordostatlanten för åren 2015-2016. Beslutet fattades efter förhandlingar på rådsmöte i Bryssel den 10 november. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

Efter långdragna förhandlingar kunde ministerrådet enas om fiskekvoter för vissa djuphavsarter i Nordostatlanten såsom djuphavshaj och fläckpagell.

- Min utgångspunkt var att besluten för de här känsliga arterna så långt som möjligt grundas på vetenskaplig rådgivning. Efter hårda förhandlingar fick vi ett result som innebär kraftfulla nedskärningar för bland annat fläckpagell och en nollkvot för hajar, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

-Jag framförde att det dock krävs ytterligare åtgärder för att skydda djuphavsmiljöerna från de skadliga effekterna av bottentrålning. Men den frågan berörs av andra förhandlingar som pågår i rådet och Europaparlamentet, säger Sven-Erik Bucht.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.