Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fortsatt arbete för att minska fördomar om psykisk ohälsa

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har beslutat att Myndigheten för delaktighet i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder till personer med psykisk ohälsa. Programmet ska bidra till en generell kunskapsökning kring frågorna och stödja anhörig-, patient- och brukarorganisationer.

– Det är viktigt att bryta tabun kring psykisk ohälsa, om skamstämpeln ligger kvar kommer många personer inte våga söka hjälp när de behöver det, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Fortsättning på framgångsrikt arbete

Programmet är en fortsättning på det framgångsrika arbete som Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam) bedrivit under åren 2011-2014 i syfte att öka kunskapen om, och förändra attityder till, personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. År 2015 ska 10 miljoner kronor tillföras projektet.

Framförallt är det de så kallade Hjärnkollsambassadörernas arbete som har haft effekt. Ambassadörerna är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som håller föreläsningar, framträder i media och utbildar yrkesgrupper som möter människor med psykisk ohälsa.

– Än har vi inte brutit tystnaden om samhällsproblemet psykisk ohälsa. Genom denna satsning tar vi ett steg på vägen, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Myndigheten för delaktighet ska lämna en första rapport om arbetet senast den 1 mars 2015. Programmet är en del av de satsningar som samarbetsregeringen avser att göra för att motverka den psykiska ohälsan. Nästa år satsar regeringen 845 miljoner kronor för att förstärka psykiatrin och därutöver stärks skolhälsovården, som är en viktig del för att stötta barn och unga med psykisk ohälsa.