Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål

Publicerad Uppdaterad

I dag har betänkandet Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål (SOU 2014:76) överlämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Särskild utredare har varit Mari Andersson, tillförordnad kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Utredningen föreslår att alla förvaltningsrätter och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål i syfte att uppnå stärkt rättssäkerhet, bättre kvalitet och ökad effektivitet i behandlingen av dessa mål. Utredningen föreslår vidare att antalet lagfarna domare utökas från en till två när förvaltningsrätten prövar skatte- och tullmål.

Utredningen föreslår också tydligare regler om muntlig förhandling och förberedande sammanträden. Vidare föreslås att möjligheterna att överlämna mål mellan domstolar utökas och att prövning av sekretessmål i första domstolsinstans även i fortsättningen ska ske i kammarrätten.

- Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen har i dag lämnat sitt betänkande som bland annat analyserar hur skattemålshanteringen i domstolarna påverkats av 2010-års förvaltningsrättsreform. Utredningen ska nu ut på remiss innan regeringen tar ställning till förslagen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00