Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Internationella högskolesatsningar tryggade

Publicerad Uppdaterad

Statens finansiering av Svenska institutets svenskundervisning i utlandet och internationella informationsinsatser om studier i Sverige, samt det svenska studenthemmet i Paris kommer att fortsätta. Det meddelar idag Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- Regeringen för dialog med berörda parter och lyssnar på goda argument. Som tidigare aviserat har regeringen fortsatt följa frågorna om stödet till Svenska institutets svenskundervisning i utlandet och information om studier i Sverige, samt det svenska studenthemmet i Paris. Jag kan idag meddela att regeringens avsikt är att verksamheterna kommer att få fortsatt statligt stöd, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- Internationalisering är en viktig kvalitetsfaktor för högre utbildning. Min bedömning är att de berörda verksamheterna på ett viktigt sätt bidrar till detta och till våra internationella kontakter och vårt kulturella utbyte. Därför får de fortsatt statligt stöd, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kontakt

Klas-Herman Lundgren
Politiskt sakkunnig hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.