Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Klimat- och miljöminister Åsa Romson samt Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson besöker forskning

Under besöket kommer ytterligare satsning på fartygs- forskningsinfrastruktur att presenteras.

Media bjuds in att närvara vid ministrarnas besök på forskningsfartyget Oden och vid en inledande informationsstund där möjlighet till enskilda frågor kommer att finnas. Om så önskas kan även en egen guidning av forskningsfartyget för media arrangeras, ange i så fall detta i anmälan.

Tid: Onsdag den 12 november kl 15.15-15.45
Plats: Isbrytaren Oden, Stadsgårdskajen utanför Fotografiska museet, Stockholm


Anmäl ert deltagande till: Evis Bergenlöv på e-mail: evis.bergenlov@regeringskansliet.se eller på telefonnummer 070-699 39 95 senast kl 10.30 i morgon, onsdagen den 12 november.