Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern kallade till möte om MRSA

Publicerad Uppdaterad

Med anledning av att frågan har väckts kring beredskapen för antibiotikaresistens sammankallade landsbygdsministern i dag till ett möte med generaldirektörerna för SJV, SVA och SLV.

På mötet informerades ministern om hur myndigheterna följer och arbetar med frågan. Idag på den europeiska antibiotikadagen presenterar myndigheterna också en handlingsplan och årsrapporter för arbetet med att minska antibiotikaanvändning i Sverige.

- Jag känner ett stort förtroende för det arbetet som våra myndigheter bedriver på området. Dels med hur vi i Sverige arbetar med förebyggande åtgärder för att hålla nere antibiotikaanvändningen i djurhållningen, där Sverige redan är bäst i EU. Dels med arbetet som görs för att ta fram strategier för hur myndigheterna ska agera om MRSA upptäcks i Sverige, säger Sven-Erik Bucht.

- Regeringen följer och tar till sig av det arbete som nu görs i samverkan mellan myndigheterna och är beredda att agera om myndigheterna skulle identifiera områden som kräver initiativ från politiken, säger Sven-Erik Bucht

- Det är viktigt att fortsätta det internationella arbetet som sker för att minska användningen av antibiotika i EU och globalt. Här arbetar regeringen för att fortsatt vara ett föredöme i EU men också med att stärka det nordiska samarbetet. Jag kommer att driva frågan aktivt, avslutar Sven-Erik Bucht.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.