Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Publicerad Uppdaterad

Fredagen den 7 november deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel.

Vid mötet väntas ministrarna diskutera EU:s ändringsbudget 6, anta rådsslutsatser om internationell klimatfinansiering inför det årligt återkommande FN-klimatmötet COP och diskutera ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet. Ministrarna ska även anta rådsslutsatser om EU-statistik, och ordförandeskapet väntas ge en lägesbeskrivning avseende arbetet om det fördjupade samarbetet om finansiell transaktionsskatt.