Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Medelhavsinstituten blir kvar

Publicerad Uppdaterad

Statens finansiering av de svenska Medelhavsinstituten kommer att fortsätta och de neddragningar som signalerats inför 2016 och 2017 är inte längre aktuella. Det meddelar idag Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, efter en granskning av institutens finanseringsmöjligheter.

- Jag kan idag meddela att de svenska Medelhavsinstituten kommer att få fortsatt statligt stöd. Förvarningen om minskat statligt stöd för 2016 och 2017 är inte längre aktuell efter att vi granskat institutens finansieringsmöjligheter. Vi värnar om instituten och deras betydelsefulla verksamhet. Instituten har ett mycket stort värde ur många aspekter, från de kulturella och historiska till de forskningsmässiga, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- Förslaget i budgetpropositionen gällde inte 2015 utan var en avisering inför 2016-2017 utifrån möjligheterna att hitta alternativ finansiering för instituten. Det har aldrig varit fråga om att regeringen skulle vilja riskera institutens framtid. Regeringen har prioriterat en granskning av möjligheterna till alternativ finansiering och vi har tagit till oss av de farhågor som rests kring en sådan. Därför väljer vi att fortsätta vårt stöd till instituten, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kostnadsbilden för Medelhavsinstituten hänger bland annat samman med betydande kostnader för drift och underhåll av institutens fastigheter, vilka i sig bär stora kulturvärden. De direkta verksamhetsbidragen från staten behövs bland annat för att bidra till att täcka dessa baskostnader.

Regeringen kommer att finna annat sätt att finansiera de medel det rör sig om (12 miljoner 2016, 22 miljoner 2017). Dessa förändringar avser regeringen återkomma om.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.