Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan diskuterar gemensam telekommarknad i EU

Publicerad · Uppdaterad

Roamingavgifter och nätneutralitet står på agendan när EU:s telekomministrar möts i Bryssel den 27 november. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan representerar Sverige vid rådsmötet.

EU:s telekomministrar möts i Bryssel på torsdag för att besluta om hur man går vidare med förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation. Förslaget handlar bland annat om sänkta roamingavgifter och så kallad nätneutralitet, det vill säga att nättjänster ska behandlas likvärdigt av internetoperatörerna.

– Roamingavgifterna inom EU är alldeles för höga idag. Det grundläggande problemet är grossistpriserna som svenska operatörer måste betala till exempelvis spanska operatörer, när svenska kunder åker till Spanien och använder sina mobiltelefoner där. Sverige verkar därför för kraftigt sänkta roamingpriser både på slutkunds- och grossistnivå, för samtal, sms och datatrafik, säger Mehmet Kaplan.

Ministrarna ska också godkänna en lägesrapport om arbetet med webbtillgänglighetsdirektivet som ska göra offentliga webbplatser mer tillgängliga för funktionshindrade.

Kontakt

Niklas Thidevall
Politiskt sakkunnig hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00