Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan på främjanderesa till Turkiet

Publicerad Uppdaterad

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan reser till Ankara och Istanbul den 17-20 november. Ett flertal besök på såväl bostad- stadsutveckling, - som it-sidan står på programmet.

I dag reser bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan till Turkiet för bilaterala möten. Mehmet Kaplan kommer bland annat att träffa Turkiets transport- och it-minister, Lütfi Elvan, samt urbaniserings- och miljöminister Idris Güllüce. Även Ericssons 100-årsjubileum i Turkiet på Generalkonsulatet i Istanbul står på agendan.

För intervjuförfrågningar och mer information om resan kontakta Hannes Mård.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.