Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ökat skydd för utstationerade arbetstagare

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) och Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04), bland annat i syfte att stärka kollektivavtalens ställning vid utstationering. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har även utsett Marie Granlund, S, som ny ordförande i Utstationeringskommittén. Förordnandet gäller från och med den 27 november 2014.

– Vi vill att svenska kollektivavtal ska gälla för alla på svensk arbetsmarknad. Då krävs bland annat ändringar i Lex Laval men också förändringar i EU-direktivet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Jag är glad och hedrad över utnämningen. De nya direktiven ger möjlighet till förändring och är extremt viktiga för svensk arbetsmarknad, säger Marie Granlund.

Utstationeringskommittén har som uppgift att se över reglerna kring utstationering på svensk arbetsmarknad i syfte att säkerställa ett grundläggande skydd för utstationerade arbetstagare. Utstationeringskommittén ges nu ett utvidgat uppdrag att överväga vilka lagändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer, samt utarbeta nödvändiga författningsförslag. Utredningstiden förlängs och ska redovisas i sin helhet senast den 31 maj 2015.

Kommittén ska inte längre lämna förslag i de delar som omfattas av tidigare tilläggsdirektiv (dir. 2014:82), utan dessa delar flyttas till Utredningen om nya utstationeringsregler. Utredningen får därmed ett utvidgat uppdrag att föreslå hur tillämpningsdirektivet ska genomföras i svensk rätt i de delar som rör förbättrad tillgång till information om kollektivavtalsvillkor och införande av ett entreprenörsansvar. Utredningens ursprungliga uppdrag ska redovisas senast den 28 februari 2015. Tilläggsuppdraget ska redovisas slutligt den 31 mars 2015.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00