Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen återkallar propositionen om upphävande av LOV

Publicerad · Uppdaterad

Igår presenterade lagrådet sitt yttrande om propositionen ”Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården”. Regeringen avser nu att återkalla propositionen.

– Regeringen har tagit del av lagrådets kritik av beredningen av propositionen om ”Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården”. Regeringen avser därför att återkalla propositionen för att uppfylla beredningskraven och därefter återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

- Tvångs-LOV:en har inneburit en ojämn fördelning av primärvårdens resurser mellan olika grupper och går emot ambitionen om en jämlik vård. Inte minst har riksrevisionen kritiserat systemet.

– När det gäller förslaget i sig, att ta bort obligatoriet för landstingen att ha vårdvalssystem, anser regeringen att det är ett förslag som stärker landstingens självbestämmande samtidig som patienternas rätt att välja vårdcentral kvarstår, avslutar Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.