Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisar uppdrag om att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag mottagit Rikspolisstyrelsen och Tullverkets redovisning av uppdraget om att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige.

Sedan våren 2011 har Rikspolisstyrelsen och Tullverket arbetat gemensamt för att minska införseln av illegala skjutvapen till landet. Myndigheterna har bland annat intensifierat sitt underrättelsesamarbete, de har vidareutvecklat och stärkt det internationella samarbetet och effektiviserat kontrollverksamheten genom att genomföra fler gemensamma operativa insatser.

I redovisningen beskriver Rikspolisstyrelsen och Tullverket att beslag av vissa skjutvapen ökar samt att omfattningen av smugglingen i post- och kurirflödet är större än vad som tidigare presenterats. Rapporteringen om skjutningar på offentliga platser har under uppdragets genomförande varit omfattande. Rikspolisstyrelsen bedömer att både tillgången och användningen av skjutvapen i kriminella sammanhang har ökat, vilket leder till en ökad efterfrågan på illegala skjutvapen. Utbudet bedöms emellertid vara mindre än efterfrågan.

En betydande del av de beslagtagna vapnen upptäcks vid husrannsakningar. I arbetet framöver föreslår därför Rikspolisstyrelsen och Tullverket ett fortsatt fokus på att beslagta vapen inom ramen för ordinarie verksamhet. För att bibehålla och fortsätta utveckla det framgångsrika samarbetet mellan myndigheterna inrättas en expertgrupp på nationell nivå och Nationellt forensiskt centrum (NFC) föreslås få ansvar för att sammanställa nationell statistisk över beslagtagna skjutvapen.

- Införseln av illegala skjutvapen till Sverige utgör ett allvarligt samhällsproblem och efterfrågan tillskrivs i stor utsträckning den grova organiserade brottsligheten, säger Anders Ygeman. Samverkan mellan myndigheter är en nyckel i kampen mot denna typ av brottslighet.

 

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00