Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige bidrar till internationella fredsinsatser

Publicerad Uppdaterad

Regeringen lägger idag fram två propositioner till riksdagen om svenska bidrag till internationella fredsfrämjande insatser.

Proposition om svensk närvaro i Afghanistan

Regeringen lägger idag fram en proposition till riksdagen om svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats (RSM) i Afghanistan. Sveriges deltagande i RSM är en del av utfasningen av det internationella militära engagemanget i Afghanistan. I enlighet med den uppgörelse som 2010 slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de borgerliga partierna i den dåvarande regeringen reducerar Sverige gradvis den militära närvaron, samtidigt som det civila engagemanget ökar.

- Vår insats bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett ökat civilt engagemang i och med att de afghanska säkerhetsstyrkorna utvecklar sin förmåga att upprätthålla säkerheten i landet, säger utrikesminister Margot Wallström (S).

Sverige, tillsammans med övriga bidragande länder, deltar i insatsen på inbjudan av Afghanistans regering.

Regeringen förutser ett fortsatt svenskt militärt bidrag på högst 50 personer på plats i Afghanistan till och med december 2015, med fokus på norra Afghanistan. Propositionen innehåller också möjlighet att tillfälligt kunna sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 200 personer.

I propositionen beskrivs även det ökande civila stöd Sverige ger till Afghanistan, framför allt till institutions- och kapacitetsuppbyggnad. Under förutsättning att den afghanska regeringen uppfyller sina reformåtaganden avser Sverige att bistå med 8-8,5 miljarder kronor i utvecklingssamarbete till landet under 2015-2024.

Sverige bekämpar sjöröveri tillsammans med Nederländerna

Den andra propositionen som idag överlämnades till riksdagen gäller ett förslag att delta med en svensk väpnad styrka i EU:s maritima operation Atalanta utanför Somalias kust under högst fyra månader år 2015.

EU:s maritima operation Atalanta har ett mandat från FN:s säkerhetsråd. Sedan 2008 skyddar den fartyg från FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) som transporterar humanitär hjälp till Somalia, och motverkar sjöröveri utanför Somalias kust. Det bidrar också till att hålla handelsvägar öppna.

- Den svåra humanitära situationen i Somalia och hotet från sjöröveri utgör en enorm utmaning för Somalia. Sjörövarnas framgångar har minskat sedan 2012 till följd av sjöfartens förbättrade egenskydd och omvärldens insatser, säger utrikesminister Margot Wallström (S).

Styrkebidraget är en del i Sveriges omfattande engagemang i Somalia och vårt stöd till FN.

Det svenska bidraget förväntas påbörjas i februari 2015 och ska utgöras av ett styrkehögkvarter bestående av en styrkechef och stabsofficerare, två helikoptrar samt två stridsbåtar med besättning. Bidraget baseras ombord på ett nederländskt fartyg och kan komma att uppgå till cirka 60 personer.

- Samarbetet med Nederländerna är ett innovativt sätt att effektivt utnyttja våra resurser, säger Margot Wallström.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.