Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige leder FN:s globala program om hållbara livsstilar och utbildning tillsammans med Japan och WWF

Publicerad · Uppdaterad

Vid Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling i Nagoya, Japan, lanseras i dag det globala programmet om hållbara livsstilar och utbildning. Programmet är ett av sex program inom det globala 10-åriga ramverket av program för hållbar produktion och konsumtion (10YFP) som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012.

- De som går i skolan i dag växter upp medvetna om att många av dagens samhällen lever över de tillgångar som vårt jordklot har. Samtidigt sprids kunskapen om hållbara alternativ snabbare än någonsin. Utveckling av hållbara livsstilar ger hopp om en mer hållbar värld, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Sverige tar på sig en ledarroll tillsammans med Japans Miljödepartement och WWF. Stockholm Environment Institute, SEI, får mandatet att representera Sverige som så kallad co-lead. Flera andra svenska aktörer kommer också att delta i programmet. Initiativet kommer att innebära ett nära samarbete mellan Miljödepartementet och Utbildningsdepartemenet.

- Vi är mycket hedrade över förtroendet. SEI har 25 års erfarenhet av hållbar utveckling med internationellt erkänd forskning om hållbar konsumtion och produktion. Ett effektivt och långsiktigt hållbart nyttjande av resurser är avgörande för nuvarande och kommande generationer, säger Peter Repinski, chef för klimat-, energi- och samhällsenheten vid Stockholm Environment Institute.

Gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic leder den svenska delegationen som är på plats på konferensen i Nagoya och deltar i lanseringen av programmet.

Visionen för hållbara livsstilar och utbildningsprogrammet är att skapa en värld där en hållbar livsstil är önskvärd, nyttig och tillgänglig för alla och att det aktivt stöds och uppmuntras av alla sektorer i samhället - regeringar, näringslivet och det civila samhället.

Uppdraget för programmet är att stödja övergången till och integrering av hållbara livsstilar, med målet att garantera deras positiva bidrag till att lösa globala utmaningar, såsom klimatförändringar och anpassning, resurser och bevarande av biologisk mångfald, fattigdomsbekämpning och socialt välbefinnande.

Vad är 10YFP?

Det 10-åriga ramverket av program om hållbar konsumtion och produktion (10YFP), är ett globalt ramverk för åtgärder som syftar till att förbättra det internationella samarbetet för att påskynda övergången till hållbara konsumtions- och produktionsmönster i både industri- och utvecklingsländer. De viktigaste målen för 10YFP är att bidra till resurseffektivitet, bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring och resursanvändning och samtidigt skapa anständiga arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter samt bidra till fattigdomsbekämpning och delat välstånd.
Naturvårdsverket är utsett som kontaktpunkt (focal points) för att samordna implementeringen och inspirera till handling i Sverige.