Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

101 nya eller utvidgade naturreservat

Publicerad Uppdaterad

101 nya eller utvidgade naturreservat kan inrättas i Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Västra Götaland, Hallands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Regeringen har idag godkänt avtal som Naturvårdsverket och större markägare ingått om byte av mark för att skydda värdefulla skogar. Markbytena innebär att cirka 16 000 hektar kan skyddas som naturreservat varav cirka 11 000 hektar utgör produktiv skogsmark.

- Jag är glad över att Sverige nu kan skydda fler värdefulla skogsområden. Det behövs för växter och djur och för oss människor, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson i en kommentar från Lima i Peru där hon just nu deltar i FNs klimatkonferens.

Länsstyrelserna kommer nu att arbeta vidare och inrätta 101 nya eller utvidgade naturreservat. Besluten är ett led i att genomföra riksdagens beslut från 2010 att föra över 100 000 hektar produktiv skogsmark från Sveaskog för att användas som ersättningsmark vid markbyten så att cirka 80 000 hektar värdefull produktiv skogsmark som tillhör större markägare kan skyddas som naturreservat.