Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Beslut om att klassa 42 substanser narkotika eller hälsofarlig vara

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har idag beslutat att klassa 42 substanser som narkotika eller hälsofarlig vara. En av dessa substanser är den verksamma beståndsdelen i Spice, som omskrivits i medier en längre tid.

- Det är mycket bra att regeringen idag fattat beslut om narkotikaklassning av ett flertal substanser, däribland den verksamma substansen i Spice, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.
Arbetet med att nå ett narkotikafritt samhälle är viktigt och måste hela tiden vara högt på agendan. Att snabbt förbjuda nya substanser är en del i detta. Sverige har en av de snabbaste processerna i Europa när det gäller klassning av narkotika. Folkhälsomyndigheten har särskilda resurser för att bevaka och utreda nya nätdroger som dyker upp på den svenska marknaden. Under utredningstiden får såväl polis som tull beslagta de substanser som utreds.

Beslutet om narkotikaklassning för dessa substanser kommer att träda ikraft den 16 januari 2015.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.