Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Biträdeskostnadsutredningen lämnar sitt betänkande

Publicerad Uppdaterad

Biträdeskostnadsutredningen (Ju 2013:02) har överlämnat sitt betänkande Rättvisans pris (SOU 2014:86) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Särskild utredare har varit f.d. lagmannen K-G Ekeberg. Utredningen har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av de ökade utgifterna för bl.a. offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden. I uppdraget har ingått att utreda åtgärder för att hantera kostnadsutvecklingen.

Utredningen har kommit till slutsatsen att ökningen av kostnaderna för offentliga försvarare i huvudsak beror på att antalet brottmål blivit fler och mer komplicerade. Några ändringar i förutsättningarna för att få offentlig försvarare föreslås inte av utredningen. Däremot förslås bl.a. följande

  • Skärpt skyldighet för dömda, med undantag för unga lagöverträdare och allvarligt psykiskt störda personer, att återbetala kostnaden för försvarare bl.a. genom att ett återbetalningskrav på minst 5 000 kr införs.
  • Inkomstgränsen för att kunna få rättshjälp höjs från 260 000 kr till 400 000 kr. En sådan höjning skulle innebära att fler kan få rättshjälp.

SOU 2014:86 Rättvisans pris

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00