Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildning

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag beslutat att ge Försvarsmakten möjlighet att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning.

Riksdagen beslutade våren 2010 att skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret inte längre gäller utan att tjänstgöringsplikten läggs vilande och att regeringen har möjlighet att återaktivera den om behov uppstår.

Dagens beslut innebär att den vilande pliktlagstiftningen aktiveras avseende repetitionsutbildning för krigsplacerad personal.

- Försvarsmakten kan med detta beslut öva med fullt bemannade krigsförband. Detta medför att den operativa förmågan för Försvarsmakten ökar, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten ansvarar gemensamt för det praktiska genomförandet och de kommer som en del i detta att informera de som berörs av beslutet.