Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Johansson och Ygeman till ministerråd i Bryssel

Torsdag till fredag 4–5 december träffas EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltar vid mötet.

Migrationen till EU är ett av ämnena på dagordningen. Rådet kommer att följa upp sina slutsatser från sitt förra möte då man bland annat enades om åtgärder för att förhindra att människor dör på sin väg till Europa.

– EU har en gemensam asylpolitik. Det innebär att alla medlemsländer ska ta emot asylsökande och ge dem en rättssäker prövning. Har man asylskäl ska man få skydd. Systemet bygger på att alla medlemsländer följer regelverket och tar sitt ansvar. Jag kommer att diskutera hur detta kan förbättras med mina europeiska kollegor, säger Morgan Johansson i en kommentar inför mötet.

Inrikesministrarna kommer att hålla en riktlinjedebatt om problemet med utländska stridande. Problemet har funnits i flera år, men blivit mer aktuellt och allvarligare eftersom relativt många personer har rest från EU, inklusive Sverige, till Syrien, Ukraina och andra konflikthärdar.

– Det här är ett gränsöverskridande problem som inte kan lösas av enskilda medlemsländer. Vi behöver titta på alla instrument som kan vara till nytta i arbetet mot våldsbejakande radikalisering och rekrytering till terrorism, säger Anders Ygeman i en kommentar inför mötet.

Justitieministrarna förväntas också diskutera förslaget till en ny dataskyddsförordning.

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 4-5 december 2014

Rättsliga och inrikes frågor

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00