Lansering av Money from Sweden – prisjämförelsetjänst för remitteringar

På uppdrag av regeringen har Konsumentverket tagit fram Money from Sweden, en oberoende webbaserad prisjämförelsetjänst för remitteringar som lanseras idag.

- Det är viktigt att vi kan hjälpa konsumenterna att hitta rätt på den här komplexa marknaden. Varje år skickar människor i Sverige stora summor till familj och vänner utomlands, detta initiativ kan underlätta för dem och sänka deras kostnader, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister.

- Med tanke på att remitteringar är tre gånger större än det globala biståndet till fattiga länder är det oerhört viktigt att pengarna inte fastnar hos mellanhänder som tar oskäligt stora avgifter. Detta initiativ kommer göra stor skillnad, och jag hoppas att andra länder också inspireras. Det visar att fler politikområden än biståndet är viktiga för att bekämpa fattigdom och kan bidra till en rättvis utveckling, säger Isabella Lövin, biståndsminister.

- Vi vet att migration bidrar till utveckling både i Sverige och i ursprungsländerna. Remitteringarna är ett av de mest konkreta exemplen på detta. De pengar som människor skickar används för att täcka dagliga konsumtionsbehov, men bidrar också till att människor får råd med till exempel utbildning och sjukvård, säger Morgan Johansson, migrationsminister

Marknaden är svåröverskådlig med många aktörer och olika avgifter beroende på vilket land du skickar till, hur stor summa det rör sig om och hur snabbt pengarna behöver nå mottagaren. Världsbanken beräknar att 16 miljarder dollar skulle frigöras i världen om kostnaderna för remitteringar minskar med fem procent.

- Tjänsten ska underlätta för alla som skickar pengar utomlands. Syftet är att så mycket pengar som möjligt når mottagaren, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket.

Varje månad samlas nya data in till prisjämförelsetjänsten genom så kallad ”mystery shopping”. Det innebär att banker och andra finansiella institut inte vet vem det är som frågar efter uppgifterna. Det ska garantera att kostnaderna är desamma som du får betala när du gör en överföring. All information finns på svenska och engelska, med kompletterande information på ytterligare ett drygt tiotal språk.

Money from Sweden är certifierad av Världsbanken.

Webbplatsen Money from Sweden

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Torbjörn Noaksson
Projektledare för Money from Sweden
Telefon (växel) 08-405 10 00