Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Medlingsinstitutet får jämställdhetsuppdrag

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Medlingsinstitutet för budgetåret 2015. Medlingsinstitutet får i uppdrag att under 2015 analysera de centrala kollektivavtalens konstruktion utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Utifrån den officiella lönestatistiken ska myndigheten även undersöka om de centrala löneavtalens konstruktion har haft någon effekt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. På basis av dessa analyser ska Medlingsinstitutet även initiera en diskussion i syfte att främja parternas arbete med att minska genusrelaterade löneskillnader.

Detta uppdrag kompletterar den uppgift som Medlingsinstitutet sedan tidigare har i sin instruktion att analysera löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 30 september 2015.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00