Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Överlämnande av ett delbetänkande från kommittén om krigsmaterielexport (KEX)

Publicerad Uppdaterad

I dag överlämnade ordföranden i den parlamentariska kommittén för översyn av kontrollen av krigsmaterielexport (KEX), Hans Wallmark (M) ett delbetänkande till regeringen med förslag om införande av sanktionsavgifter för överträdelser av vissa regler om export av krigsmateriel och av s.k. produkter med dubbla användningsområden. Delbetänkandet överlämnades till kabinettssekreterare Annika Söder.

– Det är viktigt att reglerna för export av krigsmateriel efterlevs, konstaterar kabinettssekreteraren. För att ytterligare stärka detta behöver myndigheterna ha effektiva och tillgängliga verktyg för kontroll och för sanktioner vid överträdelser.

Regeringen beslutade den 27 november att bevilja kommitténs begäran om förlängd utredningstid. Kommittén fick därmed ytterligare fyra månader för att slutföra sitt arbete som också innefattar uppgiften att se över krigsmateriellagstiftningen i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater, pröva vad som i framtiden ska gälla för följdleveranser, samt bl.a. se över om transperens och öppenhet kan ökas. Arbetet ska nu slutredovisas den 15 april 2015.