Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen avbryter frysningen av Förbifart Stockholm

Publicerad Uppdaterad

Under dagens regeringssammanträde beslutades att avbryta frysningen av Förbifart Stockholm. Arbetet kommer att återupptas 1 januari 2015. Regeringen avser även att inom kort ge ett tilläggsdirektiv till utredningen om Sverigeförhandlingen, för att hitta möjligheter att förverkliga en ny tunnelbanesträckning i Stockholm, mellan Liljeholmen och Kungsholmen/Norrmalm. Därtill föreslås Trafikverket få i uppdrag att komma med förslag på hur Förbifart Stockholm kan anpassas för kollektivtrafik och hur närmiljöproblem som buller och lokala luftföroreningar förebyggas.

Regeringens överenskommelse innebär också att regeringen ska ta ett samlat grepp om de uppdrag som utredningen Fossilbränslefri fordonsflotta lämnade kring åtgärder för att nå visionen om fossilbränsleoberoende 2030 samt att vidareutveckla den strategiska transportplaneringen inom ramen för arbetet med infrastrukturproposition 2016 för att bidra till klimatmålen.

- Avsikten med regeringens beslut om att frysa Förbifart Stockholm var att ge två av parterna, Stockholms stad och Stockholms läns landsting, möjlighet att omförhandla finansieringen av det stora och kostsamma projektet. Detta för att skapa långsiktighet. När jag i måndags träffade företrädare för parterna fick jag ett tydligt besked från landstinget att man inte avsåg att omförhandla. Därmed är förutsättningarna för det tidigare regeringsbeslutet förändrade. Det finns inte längre anledning att bibehålla frysningen. Arbetet med Förbifart Stockholm återupptas 1 januari 2015, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.