Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka skyddet för den personliga integriteten

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen beslutar i dag att tillsätta en utredning om hur skyddet för den personliga integriteten kan stärkas genom att i högre grad samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet.

Uppgiften att ta tillvara enskildas intresse av skydd för den personliga integriteten ligger i dag på flera myndigheter, till exempel Datainspektionen, Post- och telestyrelsen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Att i större utsträckning samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet kan antas stärka skyddet för den personliga integriteten.

I uppdraget ingår även att förbereda myndigheten för att kunna fullgöra de uppgifter som dels Integritetskommittén (Ju 2014:09) kan komma att föreslå att ett integritetsskyddsråd ska ha, dels kan bli resultatet av reformeringen av EU:s dataskyddsreglering.

- Användningen av informationsteknik och personanknuten information har ökat kraftigt. Detta innebär givetvis en ökad risk för intrång i enskildas personliga integritet. Att i högre grad samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet är en viktig åtgärd för att stärka skyddet för den personliga integriteten, säger justitieminister Morgan Johansson.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2016.

Dir. 2014:164 En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00