Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Supermiljöbilspremien förlängs

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade idag att förlänga supermiljöbilspremien. Samma villkor och premiestorlek som är idag fortsätter att gälla. Premien kan betalas ut för bilinköp gjorda under 2014 och 2015.

- Transporterna står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp och dessa utsläpp måste minska. Att gynna bilar med bättre miljöprestanda är en viktig del för att minska utsläppen, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Regeringen avser att införa ett så kallat bonus/malus-system. Ett sådant system innebär att den som köper en bil med låga utsläpp belönas med en bonus. Fordon med höga utsläpp belastas med högre avgifter. Systemet blir därmed självfinansierande. Regeringen vill ersätta supermiljöbilspremien med bonus/malussystemet så snart detta är utrett och möjligt att införa.

Fakta om supermiljöbilspremien

  • En supermiljöbil är en personbil som uppfyller EUs senaste avgaskrav (Euro 5/6) och med utsläpp på högst 50 g CO2/km.
  • Målgruppen omfattar såväl fysiska personer (privatpersoner) som juridiska personer (offentlig sektor och företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag).
  • Premiens storlek för fysiska personer är 40 000 kr och för juridiska personer 35 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil (Transportstyrelsen avgör), dock högst 40 000 kronor.
  • Anslaget uppgår till 215 miljoner kronor och kan betalas ut retroak-tivt för 2014 samt för 2015 i turordning efter datumet då bilen regi-strerats i bilregistret.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.