Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv för att utreda hur staten kan återta kontrollen över järnvägsunderhållet

Publicerad · Uppdaterad

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterar tilläggsdirektiv till utredningen om järnvägens organisation. Tilläggsdirektivet syftar till att se över hur staten kan återta kontrollen över järnvägsunderhållet. Därtill har regeringen beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att utreda och redogöra för alternativa former för organisering av underhållet av järnvägen samt att redogöra för utvecklingen och implementeringen av styrramverket för drift och underhåll av väg och järnväg.

– Den svenska järnvägen har en stor och betydelsefull roll i transportsystemet. Väl fungerande transporter med tåg är avgörande för att uppnå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, en ökad andel kvalificerad industriproduktion och minskad klimat- och miljöpåverkan. Därför valde regeringen i sin budget att satsa 1,24 miljarder extra per år på det eftersatta järnvägsunderhållet. Totalt handlar det om fem miljarder under mandatperioden. Dessvärre röstade alliansen och sverigedemokraterna emot den här satsningen och Trafikverket får nu bromsa planerade arbeten, säger Anna Johansson.

– Regeringen prioriterar järnvägen. Trots att vi nu inte får lägga den extra miljard på underhållet som vi avsåg, kan vi agera på andra sätt för att effektivisera underhållsarbetet. Med den avsikten ger regeringen utredningen om järnvägens organisation ett tilläggsdirektiv som ska se över hur staten kan ta ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet, säger Anna Johansson.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00