Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre regler för skuldsanering – regeringen tillsätter utredning om förändringar av EU:s insolvensförordning

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med anledning av kommande förändringar i EU:s insolvensförordning. Utredaren ska också överväga behovet av gemensamma nordiska regler om gränsöverskridande skuldsaneringsförfaranden.

Det finns sedan år 2000 gemensamma EU-regler om gränsöverskridande insolvensförfaranden (till exempel konkurser och företagsrekonstruktioner). I spåren av den ekonomiska krisen har medlemsstaterna kommit överens om ändringar i insolvensförordningen. Ett övergripande syfte med förändringarna har varit att skapa mer av en "andra chans-kultur" för skuldsatta företag och privatpersoner.

Förslagen innebär bland annat att fler typer av förfaranden ska omfattas av förordningen och gälla i hela unionen. Detta får till följd att svenska skuldsaneringsbeslut kommer att gälla i alla EU-länder.

– Jag välkomnar att EU kunnat enas om förbättrade insolvensregler och att den förändrade insolvensförordningen snart kommer antas. En viktig förbättring är att svenska skuldsaneringsbeslut kommer erkännas och få verkan inom hela EU. Det innebär att en person som har skulder i flera EU-länder och beviljas skuldsanering inte kommer behöva genomgå flera skuldsaneringsförfaranden, utan alla skulder kommer hanteras i samma beslut, säger justitieminister Morgan Johansson.

– Det här är ett av flera steg som krävs för att förbättra situationen för personer som blivit överskuldsatta. Utredningen ska lämna förslag som ger de nya reglerna ett bra genomslag i praktiken, fortsätter justitieminister Morgan Johansson.

– Överskuldsättning och livslånga gäldenärsförbindelser är ett växande problem. Implementeringen av EU:s insolvensförordning är bara ett litet steg för att komma till rätta med detta. Ytterligare åtgärder behövs för att underlätta skuldsanering och strama upp reglerna för oseriösa kreditgivare som erbjuder SMS-lån. Regeringen förbereder sådana initiativ, avslutar justitieminister Morgan Johansson.

Med hänsyn till den stora rörlighet som finns mellan de nordiska länderna, har utredaren även fått i uppdrag att överväga gemensamma nordiska regler om skuldsanering. Sådana regler skulle bland annat innebära att ett svenskt skuldsaneringsbeslut skulle gälla även i förhållande till Norge, Island och Danmark (som inte omfattas av EU:s insolvensförordning).

Jonas Bäckstrand, ställföreträdande generaldirektör och utredningsordförande på Statens haverikommission, kommer att leda utredningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2016.

Dir. 2015:4 En reviderad insolvensförordning

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikael Forsgren
Ämnesråd
Telefon (växel) 08-405 10 00