Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Beslut om satsningar mot narkotika i storstäderna

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat att avsätta tolv miljoner kronor till storstadssatsningen Trestad2 mot narkotika. Det är ett sammabetsprojekt mellan regeringen och landets tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet är att utveckla drogförebyggande arbete och behandlingsinsatser med fokus på unga.

- I storstäderna finns flest personer med problembeteenden och tillgången till narkotika är förhållandevis stor. Därför gör regeringen denna satsning, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister.

Projektet kommer först och främst fokusera på cannabis då det är den absolut vanligaste drogen bland unga. Inom ramen för projektet görs också satsningar mot Spice.

Om projektet

2010 startade ett samarbete mellan de tre storstäderna och regeringen i syfte att utveckla såväl det drogförebyggande arbetet som behandlingsinsatser med fokus på unga. Trestad2 är en fortsättning på projektet. De medel som nu avsätts syftar bland annat till:

- att vidareutveckla och kvalitetssäkra städernas förebyggande och rehabiliterande arbete,

- att implementera ett brett förebyggande arbete som innebär att på ett systematiskt sätt mobilisera och utveckla lokalsamhällets alla aktörer, Communities That Care (CTC),

- utbildningsinsatser för att nå strategiska grupper som möter ungdomarna i sin vardag såsom fritidsledare, elevhälsa med flera,

- att utveckla tobaksförebyggande arbete som en metod för att även förebygga rökning av cannabis.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.