Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern har utsett utredare för nya myndigheten för upphandlingsstöd

Publicerad · Uppdaterad

Civilminister Ardalan Shekarabi har utsett Hans-Eric Holmqvist att som särskild utredare förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten.

Hans-Eric Holmqvist har tidigare bland annat varit generaldirektör för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, samt statssekreterare i Justitiedepartementet med ansvar för förvaltningspolitik.

Utredaren ska bland annat bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Utredaren ska även vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att Upphandlingsmyndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2015.

Förordnandena gäller från och med den 12 januari 2015 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.