Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga i enlighet med riksdagens tillkännagivande

Publicerad Uppdaterad

Riksdagen har beslutat att regeringen ska återkomma med förslag om en ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år och slopad nedsättning för personer som fyllt 25 år. Idag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag i enlighet med riksdagsbeslutet.

Förslaget innebär att socialavgifterna sänks ytterligare för personer under 23 år (endast 10,21 procent ålderspensionsavgift ska betalas). Personer som fyllt 25 år får inte längre minskade socialavgifter, medan de mellan 23 och 25 år får samma nedsättning som i dag.

Under 2007 och 2009 har socialavgifterna för unga sänkts. Dagens system innebär att socialavgifterna i stort halverats för personer under 26 år.


Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.