Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutsson bjuder in till möte om insatser för att höja lärarnas löner

Publicerad · Uppdaterad

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, bjuder idag in skolans parter till möten för att uppnå bättre löneutveckling för lärare kopplat till kompetens och karriärutveckling.

- Samarbetsregeringen har en tydlig och prioriterad ambition att förbättra resultaten i skolan. En grundförutsättning för det är att läraryrket blir mer attraktivt. Regeringen kommer därför att sjösätta en nationell samling för läraryrket, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

- En del av målsättningen med den nationella samlingen är en bättre löneutveckling för lärare som är kopplad till kompetens och karriärutveckling. Regeringen kommer idag att bjuda in parterna till ett möte inom den nationella samlingen för läraryrket, för att diskutera formerna och den fortsatta processen för en dialog med arbetsmarknadens parter kring hur målsättningen om höjda lärarlöner ska kunna uppnås, avslutar Helene Hellmark Knutsson.

Inbjudna till möten den 11 februari är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Almega Tjänsteföretagen och Skolledarförbundet.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00