Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Långsam återhämtning i svensk ekonomi

Publicerad · Uppdaterad

Återhämtningen i omvärlden är långsam, vilket även ger en långsam återhämtning i den svenska ekonomin. De offentliga finanserna förväntas inte nå överskott under prognosperioden. Detta visar Finansdepartementets senaste prognos som presenteras av finansminister Magdalena Andersson idag.

Ladda ner:

-På kort sikt ser vi att den svenska tillväxten fortfarande inte riktigt tagit fart. Den långsamma återhämtningen i omvärlden håller tillbaka tillväxten i den svenska ekonomin, säger finansminister Magdalena Andersson.

Lägre tillväxtprognos för kommande år

Tillväxten i omvärlden var oväntat svag förra året. Medan USA och Storbritannien utvecklas relativt starkt är tillväxten i euroområdet fortsatt svag. Världskonjunkturen förväntas stärkas något de kommande åren, men det finns fortfarande betydande risk att tillväxten i omvärlden blir lägre än vi förväntar oss. Utvecklingen i euroområdet är bekymmersam med risk för stagnation. Därutöver finns det risk att fördjupad geopolitisk oro och förnyad finansiell turbulens leder till en svagare utveckling.

I takt med att återhämtningen i omvärlden blir något starkare ökar också tillväxten i Sverige. Fortfarande är det främst hushållens konsumtion som väntas bidra till återhämtningen, även om den nu ser ut att bli svagare än tidigare väntat. Arbetslösheten väntas också sjunka i en lägre takt än vad Finansdepartementet tidigare trodde, vilket främst beror på en högre tillväxt i arbetskraften på grund av starkare befolkningsutveckling.

Fortsatta underskott i de offentliga finanserna

Den svagare tillväxtprognosen, utgiftsökningarna för sjukförsäkring samt migration och etablering ger ett försämrat finansiellt sparande. De offentliga finanserna väntas visa underskott under hela prognosperioden.

-Givet underskotten i de offentliga finanserna ryms inga utsvävningar, men samtidigt måste vi vårda återhämtningen, säger finansminister Magdalena Andersson. Återhämtningen har visat sig vara ett maraton, ingen sprint. Därför gäller det att spara på krafterna.